หลักสูตรยอดนิยม

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับองค์กร

เกี่ยวกับเรา

สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ INTERNATIONAL TRANSPORT & BUSINESS SCHOOL (ITBS)

``ITBS ภายใต้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) เป็นสถาบันสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ``

มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ / โลจิสติกส์ และแก้ไขปัญหาการการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

นับถึงปัจจุบัน ITBS ได้เปิดดำเนินการมาครบ 27 ปี และผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจฯ มากกว่า  20,000 คน หรือว่า 400 รุ่น มีหลักสูตรกว่า 30 หลักสูตร ครอบคลุมทุกสายงานด้านโลจิสติกส์

ความประทับใจจาก ศิษย์เก่า

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา