พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

หางาน จบใหม่

25 เมษายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เขตบางนา กรุงเทพฯ

โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสมาคม TIFFA ITBS กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิติกส์ในอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่ดี สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ระดับป.ตรี ในการพัฒนาและผลิตบุคลากรให้มีศักยภาพ ตรงกับสายงานโลจิสติกส์ ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งไม่ว่าจะจบจากคณะใด สาขาใด ก็มีโอกาสได้ทำงานในสายโลจิสติกส์ได้