เกร็ดความรู้บรรจุภัณฑ์

เกร็ดความรู้ที่ 1
กล่องกระดาษลูกฟูก (Carton) ที่นิยมใช้กันในวงการโลจิสติกส์ มักมีความหนา 3 แบบดังนี้ หนา 3 ชั้น (เหมาะสำหรับสินค้าที่ตกไม่แตกและเบา เช่น เสื้อผ้า) หนา 5 ชั้น (เหมาะสำหรับสินค้าที่เสียหายง่าย เช่น ถ้วยชาม) และ หนา 7 ชั้น (เหมาะสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงและแตกง่ายมาก เช่น เครื่องแก้วคริสตัล)

เกร็ดความรู้ที่ 2
จุดประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ข้อใหญ่ และ 5 ข้อย่อยดังนี้ เพื่อการขนส่ง (แบ่งย่อยเป็นการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ) และเพื่อการจัดเก็บ (แบ่งย่อยเป็นการจัดเก็บภายนอกคลังสินค้า ภายในคลังสินค้า และภายในคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ)

เกร็ดความรู้ที่ 3
บัญญัติ 10 ประการ (10 P) เพื่อการบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ (10 Steps to Effective Packing):

  1. Planning
  2. Purpose
  3. Pre-pack Survey
  4. Project Analysis
  5. Proposal
  6. Preparation
  7. Packaging
  8. Paperwork
  9. Proof of Delivery
  10. Performance Evaluation

Packing & Moving
วิทยากร คุณธีรวิทย์ ศรีสถิตนรากูร
Boonma Moving & Storage