โลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายและการขนส่งสัตว์มีชีวิต

โลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย

การจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียและสินค้าแช่เย็นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าในสภาพที่ดีที่สุด มีคุณภาพและสดใหม่ที่สุด ถ้าขนส่งล่าช้าจะทำให้สินค้าเน่าเสีย ทำให้ธุรกิจเสียหายได้

สำหรับสินค้ากลุ่มที่มีอายุสั้น หมดอายุเร็ว เน่าเสียง่าย หรือ สินค้าประจำฤดูกาล สินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องมีกระบวนการขนส่งแบบเฉพาะ การแพ็คสินค้าด้วยความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพและการรับรองในระดับสากล จึงจำเป็นต้องมีบุคลากร ทีมงาน ที่มีความรอบรู้เฉพาะทาง มีการวางแผนเป็นขั้นตอน และที่สำคัญ คือ การลงมือปฏิบัติ

ITBS ได้จัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในงานด้านนี้ การเรียนกับ ITBS จะช่วยให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดทุกขั้นตอน ข้อมูล ความรู้ที่ครบถ้วน และที่สำคัญการเรียนนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้

โลจิสติกส์สำหรับการขนส่งสัตว์มีชีวิต ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสในการสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง

การขนส่งสัตว์มีชีวิตเป็นการขนส่งอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยความชำนาญและความว่องไวในการจัดส่งและต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สิ่งมีชีวิตไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัย สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอันตราย สะอาด

ซึ่งแต่ละสายการบินก็มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ผู้ขนส่งควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ITBS ได้จัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญด้านการขนส่งสิ่งมีชีวิต ช่วยให้ผู้ที่สนใจหรือ หัวหน้างาน
ผู้ประกอบการที่ทำงานในสายงานโลจิสติกส์และเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์  ด้านการขนส่งสิ่งมีชีวิต ให้เข้าใจขั้นตอนการเตรียมเอกสาร การขอใบอนุญาตและข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อลดความผิดพลาดประหยัดเวลาในการทำงาน