สถานที่อบรม

เลขที่ 19 ชั้น 4   ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

** ติดกับโรงแรมเมเปิ้ล **

การเดินทาง

  • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลงสถานีศรีเอี่ยม ทางออก 1 ลงลิฟท์ เดินออกมาริมถนนฝั่ง รร.เมเปิ้ล
  • รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
  • รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)