ตำแหน่งงานต่างๆ

Customer Service


 • ประสานงานกับลูกค้า ในการรวบรวมสินค้าและพัสดุเพื่อส่งออก
 • ทำการจองระวางพื้นที่ และแจ้งยืนยันแก่ลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้า
 • เงินเดือน  15,000-20,000 บาท

หากสนใจสามารถส่งรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่
Line : ITBS_HR

พนักงานประสานงานดีดีไอ
(งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก)


 • ตรวจสอบเอกสาร อาทิ ใบอนุญาต จัดทำใบขนสินค้า ทำใบกำกับตู้ ใบผ่านท่า
 • แจ้งกำหนดการจัดส่งสินค้า แจ้งทะเบียนรถพร้อมเบอร์ตู้
 • ประสานงานที่เกี่ยวข้อง
 • เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

หากสนใจสามารถส่งรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่
Line : ITBS_HR

Import Admin


 • ดูแลเอกสารขาเข้า/ตามใบเสร็จ
 • จัดเอกสาร แสกนชุดงาน ตรวจเช็คเอกสาร
 • เงินเดือน 14,000-17,000 บาท

หากสนใจสามารถส่งรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่
Line : ITBS_HR

พนักงานขาย


 • ติดต่อลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสนอขายบริการ
 • ติดต่อนัดเข้าพบเพื่อคุยงาน
 • ติดต่อเพื่อจัดทำใบเสนอราคาขายและประสานงาน
 • เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

หากสนใจสามารถส่งรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่
Line : ITBS_HR

Customer Service Officer


 • บันทึกข้อมูลในระบบเพื่อทำข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ
 • จัดทำเอกสารวางบิล

หากสนใจสามารถส่งรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่
Line : ITBS_HR