บทความ

ตัวแทนออกของ คืออะไร การสอบรับใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของมีหน้าที่อะไร การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของทำอย่างไร?

ตัวแทนออกของ  หรือ ชิปปิ้ง (Shipping)  หมายความถึง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้นำของเข้า  ผู้ส่งของออก หรือผู้นำของผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลำ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา...
Read more

โลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายและการขนส่งสัตว์มีชีวิต

โลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย การจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียและสินค้าแช่เย็นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าในสภาพที่ดีที่สุด มีคุณภาพและสดใหม่ที่สุด ถ้าขนส่งล่าช้าจะทำให้สินค้าเน่าเสีย ทำให้ธุรกิจเสียหายได้ สำหรับสินค้ากลุ่มที่มีอายุสั้น หมดอายุเร็ว เน่าเสียง่าย หรือ สินค้าประจำฤดูกาล สินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องมีกระบวนการขนส่งแบบเฉพาะ การแพ็คสินค้าด้วยความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพและการรับรองในระดับสากล จึงจำเป็นต้องมีบุคลากร ทีมงาน ที่มีความรอบรู้เฉพาะทาง มีการวางแผนเป็นขั้นตอน และที่สำคัญ คือ การลงมือปฏิบัติ ITBS ได้จัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มากกว่า 20...
Read more
สรรหาบุคลากร หาพนักงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ITBS พัฒนาและบริการสรรหาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ITBS มีบริการสรรหาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย...
Read more

ว่างงาน หางาน จบใหม่ อยากทำงานโลจิสติกส์ ITBS ช่วยได้?

การเริ่มต้นหางาน หลังจบการศึกษาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน หรือแม้แต่ใครที่กำลังว่างงานอยู่ แล้วอยากลองเปลี่ยนสายมาทำงานด้านโลจิสติกส์ บทความนี้ ITBS จะมาแชร์เคล็ดลับและแนวทางในการหางานโลจิสติกส์...
Read more
ประกันภัยสินค้า

ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก

การเอาประกันภัยสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศเป็นเวลากว่า 2,000 ปี โดยมีวิวัฒนาการจากรูปแบบหนึ่ง ไปสู่รูปแบบอื่น เช่น จากการเอาประกันภัยร่วมกันเป็นการเอาประกันภัยเป็นเที่ยว...
Read more

การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

การบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ ดำเนินไปได้สะดวก หากว่าเกิดความผิดพลาดจากบรรจุภัณฑ์เพราะการทำหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ ย่อมส่งผลให้กิจกรรมหลักดำเนินการต่อไปไม่ได้นั่นเอง...
Read more
เอกสารนำเข้าส่งออก

เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า

รู้ไหมว่า?… ทุกครั้งที่มีการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศเอกสารอะไรที่เป็นเอกสารตั้งต้นทุกอย่าง และมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ส่งออก...
Read more
ปัญหาการบรรจุหีบห่อ

อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบ เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

หลายท่านคงเคยประสบปัญหากับสินค้าแตกหักเสียหายเนื่องจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐาน นับวันการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ยิ่งมีมากขึ้น...
Read more

Maritime Transport of Dangerous Goods

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ...
Read more