บทความ

เอกสารที่ใช้สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

การนำเข้าและส่งออกสินค้าในปัจจุบัน จำเป็นจะต้องมีเอกสารต่างๆ สำหรับการดำเนินการในหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร ตม. ท่าเรือ และอีกมากมาย...
Read more

FCL หรือ LCL การเลือกโหลดคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

การขนส่งทางเรือ เป็นช่องทางการขนส่งระหว่างประเทศอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งต่ำ รวมทั้งสามารถขนส่งได้ครั้งละมาก ๆ...
Read more

7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้

เรือขนส่งสินค้า เป็นเรือที่ใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจบรรทุกสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือไม่เป็นหีบห่อก็ได้...
Read more

พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร

พาเลท (Pallet) คือ แท่นสำหรับวางสินค้าเพื่อขนย้ายหรือจัดส่งและวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ลักษณะของพาเลทจะมีช่องไว้สำหรับให้งาของรถยก(Fork Lift)...
Read more

7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยได้เลือกใช้บริการนำเข้าสินค้า (Import) จากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน...
Read more

ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร

การประกอบธุรกิจส่งออกมีสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึง ความพร้อมของผู้ส่งออก สินค้า ตลาด การทำสัญญา การชำระเงิน และพิธีการส่งออก...
Read more