คำถามที่พบบ่อย

1. หลักสูตรไหนบ้าง ที่ทางสถาบันจะช่วยแนะนำงานให้หลังจบการอบรม ?

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ อบรมภาคทฤษฎี 240 ช.ม พร้อมฝึกงานภาคปฏิบัติ สำหรับผู้อบรมที่อายุน้อยกว่า 28 ปี เท่านั้น จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการส่ง resume และสัมภาษณ์งาน

หากอายุเกิน 28 ปี ทางสถาบันจะแนะนำงานให้หลังสำเร็จการอบรมโดยไม่ต้องฝึกงานภาคปฏิบัติ