หลักสูตรอบรม

Filter
ระดับผู้เข้าอบรม
ระดับผู้เข้าอบรม

ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์

วันเรียน
วันเรียน

รูปแบบการอบรม
รูปแบบการอบรม

จุดประสงค์การอบรม
จุดประสงค์การอบรม
ระดับผู้เข้าอบรม
ระดับผู้เข้าอบรม

ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์

วันเรียน
วันเรียน

รูปแบบการอบรม
รูปแบบการอบรม

จุดประสงค์การอบรม
จุดประสงค์การอบรม

ค้นหาหลักสูตร


ITBR

จันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ทฤษฎี : 15 พ.ค.-28 มิ.ย. 67 

ปฏิบัติ : 8 ก.ค.-30 ส.ค.  67

Onsite

ITBS

เสาร์-อาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ทฤษฎี : 18 พ.ค.- 29 ก.ย. 67

Hybrid

course-01

พุธ

09.00-16.00 น

19 มิ.ย. 67

Onsite

shipping

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

25 พ.ค.- 14 ก.ค. 67

Hybrid

เจาะลึกพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

25-26 พ.ค.67

Online

CSAirP

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

22-23 มิ.ย. 67

Onsite

Import-Export Procedures & Incoterms (2)

เสาร์ หรือ อาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

25 พ.ค. 67

Online

โลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

29-30 มิ.ย., 6-7 ก.ค. 67

Onsite

CSSeaP

วันเสาร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

22 มิ.ย. 67

Online

การจัดการคลังสินค้า (2)

วันเสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

18-19 พ.ค. 67

Onsite

การขนส่งสินค้าผ่านแดน และพิธีการศุลกากร

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

8-9, 15-16 มิ.ย. 67

Hybrid

การขนส่งสินค้าอันตราย

14-15 มิ.ย. 67

เวลา 09.00 – 17.00 น.

2 วัน(14 ชั่วโมง)

Onsite