สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

พนักงานปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้า CS การขนส่งทางอากาศ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ที่ทำงานในสายงานด้านโลจิสติกส์ ตำแหน่ง Customer Service
 2. หัวหน้างาน และผู้บริหารในสายงานโลจิสติกส์
 3. ผู้สนใจทำงาน CS การขนส่งทางอากาศ

ค่าอบรม

9,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


Customer Service สำหรับธุรกิจ Freight Forwarder เป็นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
ให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าและผู้ให้บริการ แก้ไขปัญหาของลูกค้าและผู้ให้บริการการขนส่งได้ ยังต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ขนส่งและลูกค้า ต้องมีทักษะการทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่ยอดเยี่ยม การให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศเป็นสิ่งสำคัญในตำแหน่งนี้ ในธุรกิจ Freight Forwarder ยังต้องการบุคลากรตำแหน่ง Customer Service จำนวนมาก

ITBS จึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการณ์ และผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในตำแหน่งนี้ ให้พร้อมทำงาน ยังเหมาะกับผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง CS แต่ต้องการ UP SKILL ด้วย จึงได้เปิดอบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
อบรมแบบทฤษฎีเชิงปฏิบัติ เข้าใจง่าย ทำงานเป็น เปิดงานทุกมุมของ CS สาย Air เทคนิคการตอบลูกค้า การแก้ปัญหาในเนื้องาน ที่มือโปรต้องรู้

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 1. เข้าใจหลักการทำงานของหน้าที่ CS การขนส่งทางอากาศ
 2. สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
 3. เทคนิคการตอบลูกค้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเนื้องาน

Day 1

 1. What is IATA
 2. What is Freight Forwarder Business
 3. Incoterms 2020
 4. Shipper & Consignee
 5. Duty of Customer Service
 6. Duty of Carrier

Day 2

 1. CS – Work process
 2. Air Freight Wording
 3. Sample of Export Invoice
 4. Problem in Job
 5. Sample of AWB HAWB
 6. Cargo and Class Rate
 7. Consolidation
 8. CS – Air Freight ( Import)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารประกอบการอบรม

 1. สำเนาบัตรประชาชน


วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


ภาพบรรยากาศการอบรม