เจาะลึกพิกัดอัตรศุลกากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก HS Code

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

HS Code จะช่วยให้เราทราบประเภทของสินค้าและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือฟอร์มลดหย่อนภาษี FTA (Free Trade Area) ได้อย่างถูกต้อง

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ทำหน้าที่ให้บริการในการออกของ (ตัวแทนออกของ)
  2. ผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจทั่วไปในการให้บริการในการออกของ สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก


ค่าอบรม

2,800 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้)


โปรโมชั่น

ปกติราคา 5,500 บาท !!พิเศษเพียง 2,800 บาท


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

พิกัดศุลกากรในการเช็คประเภทสินค้าที่เป็นสากลนั้นทำให้เข้าใจตรงกันในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีการนำเข้าสินค้าได้

  1. ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร
  2. หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
  3. ขอบเขตสินค้าตามประเภทพิกัดขาเข้าตอนที่ 1-97
  4. อัตราอากร สำหรับการนำเข้าตามมาตรา 1- มาตรา 12 มาตรา 14
  5. ของที่ได้รับการยกเว้นตามพิกัดอัตราศุลกากร ภาค < และพิกัดอัตราขาออก

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน


วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547