สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป สต๊อกสินค้าไม่ตรง พื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ ใช้แรงงานคนมากเกินความจำเป็น จัดวางหรือเก็บสินค้าไม่เป็นระเบียบ

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

  • เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคลังสินค้า
  • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อลดจำนวนสินค้าคงคลัง หรือลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้ามากขึ้น

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

DAY 1

  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)
  • พัฒนาทักษะการประสานงานผ่านเกมส์ (Coordination through games)
  • กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้ ( เข้าใจและเห็นภาพชัดขึ้น) โดย Beer Game

DAY 2

  • การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
  • เทคนิคการบริหารงานสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
  • การบริหารงานสินค้าคงคลังด้วย EXCEL
  • เทคนิคการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Stock Count Technique)

วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน