เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า

รู้ไหมว่า?… ทุกครั้งที่มีการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศเอกสารอะไรที่เป็นเอกสารตั้งต้นทุกอย่าง และมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้าคือเอกสารอะไร

คำตอบก็คือ ” Invoice และ Packing List “

ขออนุญาตอธิบายความหมายและความสำคัญ แบบสั้นๆ ง่ายๆ นะครับ

Invoice คือ เอกสารที่แสดงราคาสินค้า ที่ผู้ส่งออกเรียกเก็บเงินค่าสินค้ากับผู้นำเข้าสินค้า

Invoice นอกจากจะใช้เรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า ) แล้ว ก็จะต้องใช้ในเป็นเอกสารประกอบในการเดินพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้า โดยเฉพาะขาเข้าเพราะศุลกากรจะนำราคาสินค้านั้นมาตรวจสอบและใช้ในการคำนวนอากรขาเข้าตามอัตราที่กำหนดไว้

Packing List คือ เอกสารแสดงรายการจำนวนหีบห่อของสินค้า

Packing List ใช้ในการเดินพิธีการศุลกากรคู่กับ Invoice เสมอ ศุลกากรจะนำPacking List ตรวจนับจำนวนสินค้าว่าถูกต้องครบตามเอกสารหรือไม่

สรุปว่า เอกสาร Invoice และ Packing List นั้นมีความสำคัญทั้งการซื้อขายและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเอกสารนี้คือ ความถูกต้อง นั่นคือ ราคาสินค้าควรตรงกับความเป็นจริง และจำนวนสินค้าต้องเท่ากับจำนวนจริงที่มีการส่งไปให้กับผู้ซื้อ

เชื่อไหมครับว่า จากประสบการณ์ของผมเอง ปัญหาเรื่องเอกสารผิดพลาด เป็นปัญหาที่่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง แต่ที่แน่ๆ คือ เสียเวลา หากแย่สุดคือ ผิดเวลานัดการส่งมอบสินค้า

ในบทความหน้าผมจะมาต่อเรื่อง B/L ” Bill of Lading ” แล้วพบกันใน ITBS Knowledge บทความหน้านะครับ

บทความ : อาจารย์ชินนะปกรณ พ้นภัย

โดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)