การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

(กรณี : บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก)

การบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ ดำเนินไปได้สะดวก หากว่าเกิดความผิดพลาดจากบรรจุภัณฑ์เพราะการทำหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ ย่อมส่งผลให้กิจกรรมหลักดำเนินการต่อไปไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นผู้ประกอบการ(โดยเฉพาะมือใหม่) พึงระวัง อย่าเข้าใจว่าของถูกจะดีเท่ากับของแพงนั้นไม่ถูกต้องเสมอไป ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาด้วย

จากประสบการณ์ตรงของผมที่ได้พบมาคือ ปัญหาของกล่องบรรจุสินค้าที่จะจัดส่งไปต่างประเทศ นั้นไม่อาจทำได้เนื่องจาก บรรจุสินค้าเสร็จไม่สามารถนำกล่องออกมานอกประตูห้องได้, ลังแตกขณะกล่องเข้าตู้คอนเทนเนอร์, เมื่อสินค้าถึงปลายทางลูกค้าปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้าเมื่อเปิดกล่อง เพราะสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(ชำรุด) และ กล่องแตกขณะเมื่อเรียงซ้อนบนพาเลท ฯลฯ นึกเอาเองเถิดว่าหากท่านไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาแล้วอะไรจะเกิดขึ้น คำตอบคือโดมิโนโลจิสติกส์ คือจะเกิดความเสียหายที่มีลักษณะเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ

ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการ(โดยเฉพาะมือใหม่) พึงระมัดระวังในการดำเนินการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษลูกฟูกโดยมีข้อพิจารณาจากหลักดังนี้
 1. ก่อนดำเนินการ
  • การออกแบบจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
  • การเลือกใช้ชนิดของกระดาษลูกฟูกทำกล่องต้องเหมาะสมกับน้ำหนักสินค้า/ระยะทาง
  • คุณภาพของกระดาษที่ใช้ทำภาชนะบรรจุภัณฑ์ หรือกล่องกระดาษต้องได้ตามมาตรฐาน
 2. ระหว่างดำเนินการ
  • การจัดเรียงภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่เต็มปล่อยให้เกิดพื้นที่ว่าง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ว่างด้านบนของกล่องกระดาษลูกฟูก (สำคัญมาก)
  • บรรจุภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด
 3. หลังดำเนินการ (ข้อสังเกตจากลูกค้าเมื่อได้รับสินค้าแล้ว)

ดังที่กล่าวมาแล้วหากท่านมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว บรรจุภัณฑ์นั้น ย่อมจะนำสินค้านั้นถึงมือผู้ซื้ออย่างปลอดภัยในสภาพพร้อมใช้ นั่นคือความสำเร็จ ดังคำที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั่นเอง

บทความ : อาจารย์พฤกษชาติ ชีวะโอสถ

โดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)