Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid – 19

หน้างานกว้างเป็นทะเล !!!

เลือกเลย…แล้วแต่ชอบ Inbound หรือ Out Door….

คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าตั้งแต่ปลาย 2019 โลกได้เปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การใช้ การบริโภค ไปอย่างสิ้นเชิง จนถึงปัจจุบัน 2021 กินเวลา ปีกว่า ๆ ที่ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันปกติที่ทุกคนตื่นเช้าไปทำงาน พ่อแม่ไปส่งลูกเรียนหนังสือ พ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านขายของ การรับประทานอาหาร การเดินทางตามนัดหมาย วิธีการที่เปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ ความต้องการบริโภค คนยังต้องกินต้องใช้ การเคลื่อนย้ายสินค้า การขนส่ง ยังต้องพบปะพูดคุย นัดหมายประชุม

สายงานโลจิสติกส์ เป็นสายงานที่สนับสนุนความต้องการ “การบริโภค” ของมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมที่สุด รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป ยุค New Normal ทำให้บุคลากรในสายงานนี้เป็นที่ต้องการ !!!

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจงานด้านโลจิสติกส์ หน้างานหลัก ๆ คือ การรวบรวมสินค้า เคลื่อนย้ายสินค้า จัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า การนำเข้า -ส่งออก และรวมถึงรูปแบบการให้บริการด้วย ซึ่งในแต่ละกิจกรรม ก็จะมีขั้นตอนการทำงาน และช่องทางในการเข้าถึงและการปฏิบัติที่ต่างกัน สิ่งที่สนับสนุนการทำงานได้ดีที่สุดในปัจจุบัน คือ การใช้ เทคโนโลยี อาทิ IOT, Big Data, Data Analytic, AI…

คนที่ชอบทำงานนั่งโต๊ะ อยู่ใน ออฟฟิต ไม่ชอบเดินทาง ไม่ชอบไปติดต่อหน่วยงาน เลิกงานตามเวลา ก็จะเป็นสายงานด้านเอกสาร ยกตัวอย่าง การนำเข้า – ส่งออก ต้องดูเอกสารประกอบเป็น Invoice , Packing , B/L , AWB, Form FTA , Tariff Code ฯลฯ หน้างาน คือ ต้องประสานงานกับ ฝ่ายผลิตสินค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายพิธีการชิ้ปปิ้ง ฝ่ายขนส่ง และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ IT สนับสนุนการทำงาน Word, Excel, โปรแกรมสำเร็จรูป, การทำงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ต้องสื่อสารเก่ง คล่องแคล่ว ใช้เวลาทำงานน้อย การจัดเก็บประวัติและค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว สิ่งที่ต้องรู้ คือ รู้จักสินค้า เงื่อนไขการค้า การชำระเงิน Planningการส่งมอบสินค้า การประกันภัยกรณีสินค้าเสียหาย การตอบสนองลูกค้า คือ รับเรื่องร้องเรียน สำหรับคนที่ไม่ชอบงานนั่งโต๊ะ ไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบเดินทางพบปะผู้คน ยกตัวอย่าง Sale พิธีการนำเข้า-ส่งออก ขาย Freight ต้องติดต่อ ผู้ประกอบการ นำเข้า-ส่งออก สิ่งที่ต้องรู้ คือ การเสนอราคาค่าบริการ ปัจจุบันหลายๆ บริษัท ใช้การ Bidding เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการ เราก็ต้องไปศึกษาขั้นตอนการเข้าประมูล ซึ่งลูกค้าแต่ละรายก็ไม่เหมือนกัน Sale ที่จะขายงานได้ ต้องรู้จักงานก่อนว่า เราพร้อมบริการด้านไหน สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้งานคล่องตัวได้มากที่สุด นำเสนอสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า รับรองได้งานแน่นอน คนที่สนใจด้านงานคลังสินค้าก็สามารถแบ่งหน้างานได้หลากหลายเช่นกัน คือ งาน Document จะ Support ด้านเอกสาร กับงาน Operations ในคลัง ซึ่งต้องมีการประสานงานเชื่อมโยงกับงานจัดส่ง Lead-Time เป็นเรื่องสำคัญ ต้องวางแผน ประสานงานให้เวลาพอดีกัน รับของ-ส่งของ ถ้าเวลาผิดไปคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น สุดท้ายงานการบริหารด้านโลจิสติกส์ คือ บริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

หน้างานเยอะแยะมากมายกว้างขนาดนี้ เริ่มต้น จาก ลุกค้า จน ไป จบ ที่ลูกค้า พอจะมองออกรึยังเราชอบแบบไหน ต้องมีความรู้ด้านไหน ใช้อะไรเป็นตัวช่วย และเราพร้อมรึยัง งานด้านนี้เรียนรู้ไม่มีวันจบ ยิ่งงานระหว่างประเทศต้องเชื่อมโยงกับกฎหมาย ถ้ากฎหมายเปลี่ยน การปฏิบัติก็ต้องเปลี่ยน

ถึงแม้จะมีวัคซีน แต่ความเชื่อมั่นว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไปท่องเที่ยว ไปทานอาหาร นัดหมายการประชุม ไปช็อปปิ้ง คงยังต้องรอไปอีกซักพัก รูปแบบการบริการจัดส่งถึงที่ยังเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดี สายงานโลจิสติกส์ ยังคงเป็นสายงานที่ท้ายทาย เปลี่ยนหน้างานที่มีความเชื่อมโยงกันได้ง่าย มีความยืดหยุ่น และที่สำคัญเริ่มต้นได้ไม่ยาก เพราะแค่หยิบจับสิ่งรอบ ๆ ตัว มาพิจารณาได้ ก็เห็นโอกาสแล้ว ขอให้ทุกคนโชดดี!!

บทความ : อาจารย์ณัฏฐิกา ธนสมบัติสกุล

โดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)