ขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย Tag

โลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายและการขนส่งสัตว์มีชีวิต

โลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย การจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่เน่าเสียและสินค้าแช่เย็นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าในสภาพที่ดีที่สุด มีคุณภาพและสดใหม่ที่สุด ถ้าขนส่งล่าช้าจะทำให้สินค้าเน่าเสีย ทำให้ธุรกิจเสียหายได้ สำหรับสินค้ากลุ่มที่มีอายุสั้น หมดอายุเร็ว เน่าเสียง่าย หรือ สินค้าประจำฤดูกาล สินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องมีกระบวนการขนส่งแบบเฉพาะ การแพ็คสินค้าด้วยความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพและการรับรองในระดับสากล จึงจำเป็นต้องมีบุคลากร ทีมงาน ที่มีความรอบรู้เฉพาะทาง มีการวางแผนเป็นขั้นตอน และที่สำคัญ คือ การลงมือปฏิบัติ ITBS ได้จัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มากกว่า 20...
Read more